Ivonne

 In

Als school zijn we zeer enthousiast over het coachtraject wat we vorig schooljaar mochten starten met Klassenkracht. Wij hebben te maken gehad met een groep 4, waar we zorgen over hadden.
Omdat het ons niet lukte om de regie te krijgen op de groep, hebben we gekozen om Klassenkracht in te gaan zetten. Precies wat we nodig hadden.

Mirjam Tops heeft de leerkrachten in hun kracht gezet door ze te coachen in zelfvertrouwen, zelfontwikkeling en vaardig worden om regie te krijgen op de groep. Met een enorme betrokkenheid, gedrevenheid en geduld, heeft Mirjam de leerkrachten begeleid. Haar manier van vragen en steeds maar doorvragen, heeft gezorgd dat de leerkrachten zelf met de tools en handreikingen van Klassenkracht verder kwamen.
Meerdere keren een observatie in de groep en aansluitend een nagesprek, waren nodig om de leerkrachten te volgen en te begeleiden. Daarmee zijn niet alleen de kinderen van de groep, maar ook de twee leerkrachten gegroeid in kennis over zichzelf en de invloed die je kunt hebben op de ander. Deze kennis kan zorgen voor een fijne en veilige groep voor iedereen door samen, de leerkracht met de leerlingen, te bepalen waar naar wordt gestreefd (groepsmissie) en hoe daar te komen. Een enorme uitdaging!

“Als school zijn we zeer enthousiast over het coachtraject wat we vorig schooljaar mochten starten met Klassenkracht
Mirjam Tops heeft de leerkrachten in hun kracht gezet door ze te coachen in zelfvertrouwen, zelfontwikkeling en vaardig worden om regie te krijgen op de groep. Met een enorme betrokkenheid, gedrevenheid en geduld, heeft Mirjam de leerkrachten begeleid. Haar manier van vragen en steeds maar doorvragen, heeft gezorgd dat de leerkrachten zelf met de tools en handreikingen van Klassenkracht verder kwamen.”

Recent Posts

Start typing and press Enter to search