Mijn verhaal
Mijn kinderen, Sam en Sofie hebben mij al vroeg in mijn leven geleerd dat de verbinding met kinderen niet voortkomt uit het feit dat ze uit ons voortkomen. De verbinding komt voort uit het feit dat wij hen echt kunnen zien. Sam en Sofie zijn geadopteerd.

Verbinding is met ieder kind mogelijk zolang wij ze zien. Deze diepe overtuiging vormde de basis van mijn zoektocht, ontwikkeling en specialisatie in het coachen van kinderen en iedereen die met kinderen werkt.

Na vele jaren zelf als leerkracht voor de klas te hebben gestaan, ben ik me gaan specialiseren in het begeleiden van leerkrachten. Waarbij ik verschillende rollen heb vervuld als coach, beeldbegeleider, gedragsdeskundige en begeleider van klassen. In 2015 maakte ik de overstap naar een schoolbestuur waar ik nog steeds met heel veel plezier werkzaam ben. Ik combineer dit met mijn eigen bedrijf  Mirjam Tops Onderwijsbegeleiding waarmee ik mijn ervaring en kennis voor een bredere groep professionals in het onderwijs toegankelijk wil maken.

Dit is in het kort mijn verhaal. Wat is jouw verhaal?

Ik hoor het graag om daarna samen op pad te gaan, eerst samen te ontrafelen en daarna samen te groeien!

“Het grootste geschenk dat je iemand kan geven is oprechte aandacht”

Start typing and press Enter to search