begeleiding dynamische groepen

Voor wie?
Voor klassen die willen werken aan groepsvorming zodat de groepssfeer positief beïnvloed wordt en er een sociaal veilige groep ontstaat.  

Opbrengst
Hoe mooi is het om te ervaren dat jij en de kinderen in jouw klas onderling verbondenheid ervaren en dat er een fijne, positieve sfeer is in de groep.

Maar hoe pak je dat aan, en wat doe je als je ervaart dat het niet zo loopt als jij graag wil en je merkt dat kinderen elkaar pesten of dat er veel gedoe is om de strijd om de macht of dat het kinderen zo graag behulpzaam willen zijn maar dat ze doorslaan in bemoeizucht.

Samen met de leerkracht en de kinderen brengen we de huidige situatie in kaart en gaan we aan de slag. Na een periode van 6 tot 8 weken hebben we de groepssfeer omgebogen en positief veranderd.

Werkwijze
In de intake wordt in beeld gebracht hoe de leerkracht en de kinderen de groepssfeer ervaren.

Vervolgens wordt met de groep de gedroomde toekomst onderzocht en wordt deze vertaald in een missie voor de groep. Dit vormt het (nieuwe) vertrekpunt.

Daarna gaat de groep op zoek naar de bouwstenen en afspraken die nodig zijn om de missie te bereiken. Als deze kaders helder, concreet en visueel zijn gemaakt gaan jullie samen op weg.

We maken samen een plan van aanpak en we maken afspraken over de begeleiding en ondersteuning. Dit bestaat uit observaties, coaching, ondersteuning in de groep, handelingsadviezen en inspiratie voor lessen en groepsvormende activiteiten.  

Start typing and press Enter to search